Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Πλατείες - Πλατώματα - Ελεύθεροι Χώροι

Στο χάρτη παρουσιάζονται οι πλατείες , τα πλατώματα και οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης.

Ο οικισμός είναι πυκνοδομημένος και αναπτύσσεται οργανικά, ενώ ο οδικός ιστός αποτελέιται κυρίως από μικρούς δρόμους . Ωστόσο, υπάρχουν διάσπαρτα μερικά πλατώματα και χώροι στάθμευσης κυρίως σε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς επίσης κρήνες και λιγοστά πεζούλια. Συνήθως, έξω από τα δημόσια κτήρια διαμορφώνονται ελεύθεροι χώροι στάσης.