Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Εξέλιξη - Ανάπτυξη

Ο παλαιότερος πυρήνας του οικισμού, που αναπαριστάται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα, εντοπίζεται στον κάτω Μαχαλά, στην περιοχή της αγοράς, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένας δεύτερος πυρήνας με κέντρο το σπίτι των Δεληγιαννέων. Γύρω από αυτό συσπειρώθηκε η τοπική εξουσία και οι σύμβουλοι του Δελληγιάννη.

Με το πέρασμα του χρόνου οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αναζητούν την τύχη τους στα Λαγκάδια, πόλο έλξης και ευημερίας της γύρω περιοχής, επεκτείνοντας τον ιστό του οικισμού και σχηματίζοντας καινούργιους πυρήνες (κίτρινο χρώμα).