Λαγκάδια (Τμήμα Β)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα Λαγκάδια Γορτυνίας χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακός οικισμός σύμφωνα με το ΦΕΚ 594/Δ/13-11-78 και με διατάγματα προστατεύονται η οικία των Δεληγιανναίων και η εκκλησία του Αγ.Ιωάννη.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ181/Δ/3-5-85 αποτελεί μεσαίο οικισμό (201-1000 κάτοικοι) και ενδεικτικοί γενικοί όροι δόμησης κτιρίων είναι:

α) ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε δύο ανεξαρτήτως πλάτους οδού, ενώ επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου άνευ υπέρβασης του συντελεστή δόμησης όπου απαιτείται λόγο της κλίσης του εδάφους  
β) ως μέγιστο ύψος κτιρίου ορίζονται τα 7,5μ, ενώ στις περιπτώσεις τριώροφων ορίζονται τα 10μ.  
γ) η στέγη με κλίση θα πρέπει να να κυμαίνεται μεταξύ 30% εως 80%  
δ) πάνω από το μέγιστο ύψος επιτρέπονται μόνο κατασκευές όπως συμπαγές στηθαίο, κτιστή δεξαμενή αποθήκευσης νερού ύψους 1μ., στέγη, καπνοδόχος και ηλιακός θερμοσίφωνας  
ε) το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου και ορόφου ορίζεται σε 2,40μ.

Πηγές:

Εφημερίς της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας
Λαγκάδια Γορτυνίας - Η φυσιογνωμία του οικισμού(Ε.Κωνσταντινίδου)
http://www.lagkadia.com/istoria.htm (28/4/14)
              

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη
Οικία Δεληγιάννη
Οικία Δεληγιάννη