Καππαριά

Γενική Παθολογία Κτισμάτων

Σήψη ξύλουΑνεπιτυχής στήριξη προσθήκης Αστοχία ξύλου και ενίσχυση ανοίγματος με σχιστόπλακαΥποχώρηση δώματοςΣήψη ξύλουΚατάρρευση τοιχοποιίαςΥποχώρηση δώματοςΑστοχία τοιχοποιίας

Λόγω του περιορισμένου αριθμού μόνιμων κατοίκων της Καππαριάς και της ανάλογης εγκατάλειψης κάποιων κτισμάτων η παθογένεια είναι εμφανής κυρίως στο ερείπια του οικισμού. Ωστόσο επειδή τα περισσότερα κτίρια έχουν προσβληθεί στο πέρασμα του χρόνου αυτό έχει οδηγήσει σε επισκευές και αντικαταστάσεις δομικών τους στοιχείων. Από άποψη τεχνικής οι κατασκευές είναι σωστές και επιμελημένες, λόγω όμως των ευτελών υλικών δόμησης, όπως είναι το ξύλο ή το χώμα, η κατασκευή δεν έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Το ξύλο χρησιμοποιήθηκε για τη γεφύρωση ανοιγμάτων στην τοιχοποιία αλλά και για την διαμόρφωση της διαδοκίδωσης των οριζόντιων στοιχείων (δώμα-μεσοπάτωμα). Με τον καιρό όμως η μηχανική του αντοχή ελαττώνεται λόγω της σήψης από μικροοργανισμούς, έκθεσης σε υγρασία και σε εξωτερικές συνθήκες. Αυτό οδηγεί σε λυγισμό ή ακόμα και στην αστοχία του. Ως αποτέλεσμα έχουμε την υποχώρηση οριζόντιων στοιχείων, αλλά και την κατάρρευση κατακόρυφης τοιχοποιίας. Για να αποφευχθεί αυτό απαραίτητη είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση των παλαιών δομικών υλικών με νέα διατηρώντας το παραδοσιακό ύφος του οικισμού . Ωστόσο, τα στοιχεία που αποτελούνται από σχιστολιθικές πλάκες, διατηρούνται ακόμα και σήμερα στις κατασκευές λόγω τις μεγάλης αντοχής τους στο χρόνο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού μόνιμων κατοίκων της Καππαριάς και της ανάλογης εγκατάλειψης κάποιων κτισμάτων η παθογένεια είναι εμφανής κυρίως στο ερείπια του οικισμού. Ωστόσο επειδή τα περισσότερα κτίρια έχουν προσβληθεί στο πέρασμα του χρόνου αυτό έχει οδηγήσει σε επισκευές και αντικαταστάσεις δομικών τους στοιχείων. Από άποψη τεχνικής οι κατασκευές είναι σωστές και επιμελημένες, λόγω όμως των ευτελών υλικών δόμησης, όπως είναι το ξύλο ή το χώμα, η κατασκευή δεν έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Το ξύλο χρησιμοποιήθηκε για τη γεφύρωση ανοιγμάτων στην τοιχοποιία αλλά και για την διαμόρφωση της διαδοκίδωσης των οριζόντιων στοιχείων (δώμα-μεσοπάτωμα). Με τον καιρό όμως η μηχανική του αντοχή ελαττώνεται λόγω της σήψης από μικροοργανισμούς, έκθεσης σε υγρασία και σε εξωτερικές συνθήκες. Αυτό οδηγεί σε λυγισμό ή ακόμα και στην αστοχία του. Ως αποτέλεσμα έχουμε την υποχώρηση οριζόντιων στοιχείων, αλλά και την κατάρρευση κατακόρυφης τοιχοποιίας. Για να αποφευχθεί αυτό απαραίτητη είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση των παλαιών δομικών υλικών με νέα διατηρώντας το παραδοσιακό ύφος του οικισμού . Ωστόσο, τα στοιχεία που αποτελούνται από σχιστολιθικές πλάκες, διατηρούνται ακόμα και σήμερα στις κατασκευές λόγω τις μεγάλης αντοχής τους στο χρόνο.