Καππαριά

Ιδιωτικοί Χώροι Και Χρήσεις

Χάρτης Ιδιωτικών Χώρων Και Χρήσεων

Όπως φαίνεται από το χάρτη, τα περισσότερα κτίσματα του χωριού είναι ιδιωτικά και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Στο κέντρο, σχεδόν, του χωριού υπάρχει η εκκλησία, ένα από τα ελάχιστα κτήρια με δημόσιο χαρακτήρα. Περιμετρικά του χωριού παρατηρούνται αρκετοί περιστεριώνες, καθώς και ένας μύλος δυτικά του χωριού και μία κρήνη ανατολικά, στην περιοχή μεταξύ Μεγάλου Χωριού και Τζέου. Παράλληλα στο χωριό συναντούνται και αρκετά παλαιά ερειπωμένα κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως στάβλοι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές χρήσεις και λειτουργίες που αναπτύσσονται σε ορισμένες κατοικίες. Για παράδειγμα στην κατοικία που βρίσκεται δυτικά της εκκλησίας υπάρχει χώρος που χρησιμοποιείται ως οινοποιείο (1), ενώ αυτή ανατολικά διαθέτει την τυπική διαμόρφωση των δωματίων για εκτροφή μεταξοσκόληκα και παραγωγή μεταξιού (2). Στο βόρειο τμήμα του χωριού συναντάμε ένα υπαίθριο αλώνι (3)  και ένα ελαιοτριβείο (4), ενσωματωμένα σε δύο κατοικίες.