Καππαριά

Πληθυσμιακά Στοιχεία, Οικονομικές και Παραγωγικές Δραστηριότητες

Ο πληθυσμός της Καππαριάς ανερχόταν ως το 2001 σε 115 κατοίκους. Σε επόμενη απογραφή πληθυσμού του 2011 σημειώνονται 110 μόνιμοι κάτοικοι στον οικισμό. Στο ευρύτερο σύνολο της τοπικής κοινότητας της Καππαριάς οι κάτοικοι συνολικά είναι 127. Εντούτοις, μέσω προσωπικής επί τόπου παρατήρησης προσμετρήθηκαν μόλις 14 κάτοικοι, συγκεκριμένα μεσήλικες και υπερήλικες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός των κατοίκων αυξάνεται λόγω της επιλογής της περιοχής ως παραθεριστικού τόπου.


Ως προς τις παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες, αρχικά αυτές περιορίζονταν στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, οι οποίες αποτελούσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής. Συγκεκριμένα, σε διάφορες κατοικίες του οικισμού, συγκεκριμένα στοιχεία της δομής του χώρου αποδεικνύουν την προηγούμενη ύπαρξη πρόσθετων δραστηριοτήτων, εκτός της κατοίκησης. Σε αυτές εντάσσονται η σηροτροφία (εκτροφή μεταξοσκωλήκων), η οινοποιεία, η ελαιοπαραγωγή και η μελισσοκομία. Επιπρόσθετα, παραγωγικές δραστηριότητες αναπτύσσονται και στους πέντε περιστερώνες του οικισμού.

Η Άνδρος χαρακτηρίζεται, τέλος, από τις ναυτιλιακές της δραστηριότητες, και την υπεροχή οικογενειών αστικής τάξης που απασχολούνταν σε αυτόν τον τομέα. Η Καππαριά, αντιθέτως, απαρτιζόταν από κατοίκους αριστερών φρονημάτων, οι οποίοι μετά τον εμφύλιο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να μεταναστεύσουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταναστευτικής κίνησης και της μη συντήρησης των κατοικιών ήταν η σταδιακή ερείπωσή τους, καθώς η ερήμωση της κατώτερης περιοχής του οικισμού. 
 

Ανδριώτες ναυτικοί-αποδημία 20ου αιώνα
Ανδριώτες ναυτικοί-αποδημία 20ου αιώνα
Σηροτροφία-παραγωγή μεταξιού
Σηροτροφία-παραγωγή μεταξιού