Καππαριά

Γενική Εικόνα - Σχέση με το Φυσικό Περιβάλλον

Ο οικισμός της Καππαριάς αναπτύσσεται κατά μήκος μίας πλαγιάς του όρους Γερακώνας. Η διάταξή του ακολουθεί την κλίση του εδάφους, ξεκινώντας ψηλότερα από το επίπεδο του κεντρικού δρόμου, και καταλήγοντας σε χαμηλότερο επίπεδο, όπου πλέον βρίσκονται να ερείπια. Στο μέσον της ανάπτυξής του εντοπίζεται η κεντρική πλατεία και η εκκλησία του χωριού. Η φύτευση αποτελείται ως επί το πλείστον από δέντρα χαμηλού ύψους όπως ελιές, ενώ στην περιφέρεια του οικισμού υπάρχουν συστάδες κυπαρισσιών. Τέλος, εντοπίζονται δύο ρεματιές παράλληλα με την κλίση του εδάφους, οι οποίες αποτελούν φυσικά όρια του οικισμού.

Γενική άποψη του οικισμού
Γενική άποψη του οικισμού
Κοντινή άποψη του οικισμού
Κοντινή άποψη του οικισμού
Σχέση με το φυσικό περιβάλλον
Σχέση με το φυσικό περιβάλλον
Σχέση του οικισμού με το φυσικό ανάγλυφο
Σχέση του οικισμού με το φυσικό ανάγλυφο
Γενική άποψη του οικισμού από ψηλά
Γενική άποψη του οικισμού από ψηλά
Άποψη της περιοχής των ερειπίων
Άποψη της περιοχής των ερειπίων