Μέλανα

Μέλανα
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Θαλασσινός Γεώργιος
Λαβδάκη Αργυρώ
Λουκίδης Σπυρίδων
Μελετόπουλος Ηλίας - Ταΰγετος
Σάδερλαντ Μαρία
Σακελλίων Μάρκος
Τσαντρίζος Γεώργιος
Τσαπανίδου Φαίδρα
Φούκα Αντιγόνη
Valatkaite Gaiste
Mohrmann Arwed
Διδάσκοντες: 
Λάββα Ρίβα
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Βασιλαρά Αρχοντούλα