Πραγματευτή

 
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Βαδεβούλη Ευτυχία
Βούλγαρη Βασιλική
Γανέλλη Σπυριδούλα
Κόμπος Δημήτρης
Μασκαλάρη Θεοδώρα
Παπαγεωργίου Πανωραία
Ραπατζίκου-Νταϊφά Σπυριδούλα
Τσεκούρα Αναστασία
Guzik Gabriela
Tworek Wojciech
Διδάσκοντες: 
Λάββα Ρίβα
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Βασιλαρά Αρχοντούλα