Ρωγό

Ρωγό
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2016-17
Σπουδαστές: 
Γούλα Σοφία
Ματθαίου Χριστίνα
Παππού Ιωάννα
Σταυρόπουλος Ασημάκης
Τιμαγένη Αλεξάνδρα
Τιμαγένης Δημήτρης
Τραγουδάρα Ναταλία
Χριστίδη Κασσιανή
Soulier Marin
Telliez Marie
Διδάσκοντες: 
Αλεξάνδρου Ελένη
Γιαννίτσαρης Γεώργιος