Κοσμάς

Κοσμάς
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Γεωργίου Ναταλία
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Μαρία Βαρβάρα
Λιάκου Ευαγγελία
Ξεπαπαδάκου Κατερίνα
Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Πέππα Θεανώ
Τσιβόλας Δημήτριος
Χρυσαφογεώργου Μαρία
Σόφλερ Φιδέλης Κωνσταντίνος Ηλίας
Meichner Andreas
Wirsching Carla
Διδάσκοντες: 
Τσακανίκα Ελευθερία
Μπαλοδήμου Μαρία
Βασιλαρά Αρχοντούλα