Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Λαγκάδια (Τμήμα Γ)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2012-13
Σπουδαστές: 
Συμιακάκης Εμμανουήλ - Νικόλαος
Σιώτου Ξένη
Κωστιάνη Σταματίνα
Κτενά Ελισάβετ
Γεραγιδή Ελένη
Νάστου Μαρίνα - Παναγιώτα
Μαρκαντωνάτου Ειρήνη - Ελένη
Ιωαννίδης Αθανάσιος
Αδαμίδη Εύη
Μπακογεώργου Άννα
Διδάσκοντες: 
Μακρής Γεώργιος
Μαρίνου Γεωργία