Λαγκάδια (Τμήμα Δ)

Λαγκάδια (Τμήμα Δ)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2013-2014
Σπουδαστές: 
Βεργίδου Παναγιώτα
Βιρβιδάκη Ιωάννα
Γαλίκα Άννα
Γιαλέσα Δήμητρα
Δημαράς Νεκτάριος
Καμπάνη Άννα
Καψάλη Καλή
Μάτσακας Χρυσοβαλάντης
Τσουλογιάννης Φίλιππος
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Αλεξάνδρου Ελένη
Τσακανίκα Ελευθερία