Σέρβου

Σέρβου
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2012-13
Σπουδαστές: 
Γόντικα Βασιλική
Καμένου Χαρά
Μαλακόζη Παρασκευή
Μπακάλη Κωνσταντίνα
Μπασιαδάκη Ελένη
Παπαγεωργίου Σοφία
Στεργίου Στέλλα
Τσουμπρή Δήμητρα
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Τσούρας Βασίλειος