Λευκοχώρι

Πληθυσμιακά Στοιχεία, Οικονομικές και Παραγωγικές Δραστηριότητες

Οι κάτοικοι του Λευκοχωρίου σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ήταν 312 άτομα, το 2001 μειώθηκαν στα 160 ενώ με την απογραφή του 2011 μόνο 67.  Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσμού, έχει μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Τρίπολη, Πύργος, Ναύπλιο, Αττική) αλλά και στο εξωτερικό.

Σχετικά με την απασχόληση, κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία, κυρίως η ελαιοκαλλιέργεια, και η κτηνοτροφία σε μικρότερο βαθμό. Ένα σημαντικό ποσοστό των ανδρών ήταν οικοδόμοι, γνωστοί ως «Ρεκουνιώτες μαστόροι».