Πούληθρα

Πούληθρα
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Κυριαζάνου Μυρτώ
Σκουφάρη Χαρά
Σκούφη Εύα
Σταθουλοπούλου Κατερίνα
Burak Bek
Kavuncuoglu Canberk
Διδάσκοντες: 
Τσακανίκα Ελευθερία
Μπαλοδήμου Μαρία
Βασιλαρά Αρχοντούλα