Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Λαγκάδια (Τμήμα Α)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2012-13
Σπουδαστές: 
Καλαμπαλίκη Περσεφόνη
Κούση Μαρία
Λιάκη Αικατερίνη
Λώλου Ευδοκία
Μαρμάρου Μαγδαληνή
Μπλέτσα Αριστέα
Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα
Τσόλη - Τζαβέλλα Νεφέλη
Χατζηστεφάνου Ευτυχία
Διδάσκοντες: 
Μακρής Γεώργιος
Μαρίνου Γεωργία