Στόχοι

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών σε ένα υψηλής ποιότητας δομημένο περιβάλλον, όπου επιδιώκεται η ευαισθητοποίησή τους στα σημαντικά ζητήματα προστασίας και διατήρησης, των ιστορικών κατασκευών και των ιστορικών συνόλων και παράλληλα συμπληρώνονται και δοκιμάζονται οι γνώσεις τους σε πολλά επίπεδα τα οποία θα αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτησή τους, στην αρχιτεκτονική πράξη. Το μάθημα προετοιμάζει τους σπουδαστές, να δράσουν σε ένα επαγγελματικό πεδίο ιδιαίτερα ευρύ και σύγχρονο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και παράλληλα να συμβάλλουν στη διατήρηση, αποκατάσταση και ένταξη στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής, των ιστορικών κατασκευών και των ιστορικών συνόλων, που αποτελεί σήμερα σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αίτημα και βασική περιβαλλοντική επιταγή.