Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόβλημα που έχετε σχετικά με τη χρήση ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υλοποίησης στα εξής τηλέφωνα:

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης,
5ος όροφος Κτιρίου Μπουμπουλίνας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Συγκρότημα Πατησίων
Πατησίων 42, Αθήνα
Τηλ. 210 772 37 39

Ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: