Μαγούλιανα

 
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2012-13
Σπουδαστές: 
Βλάχου Χριστίνα
Γκανούρη Πολυξένη
Δημοκάς Αναστάσιος
Σαμουηλίδη Ναταλία
Σκαγιάννη Μαρία
Μακράκη Αμαλία
Διδάσκοντες: 
Μακρής Γεώργιος
Μαρίνου Γεωργία