Παρπαριά

Παρπαριά
Ακαδημαϊκό Έτος: 
1999-00
Σπουδαστές: 
Αδάμου Βασιλική
Γουλιαδίτη Ιωάννα
Κακαλέτρη Σταυρούλα
Luchterhand Carolin
Morley Sam
Ρουσάκη Σοφία
Φάφαλη Μαρία
Διδάσκοντες: 
Προκοπίου Γεώργιος
Μακρής Γεώργιος