Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Η πυκνή δόμηση δεν επέτρεπε την ύπαρξη ιδιωτικών αυλών στο παρελθόν. Πλέον, με την ύπαρξη ερειπίων και αναδιαμορφώσεων μερικά από τα κτίρια διαθέτουν τέτοιους χώρους.