Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Εξέλιξη - Ανάπτυξη

Όπως αναφέρουμε και στα ιστορικά στοιχεία, αρχικά το χωριό ήταν χωρισμένο σε μικρούς οικισμούς - πηγές αναφέρουν «18 γειτονιές». Κάθε γειτονιά είχε την ονομασία της. Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη των επιμέρους οικισμών αυτόί ενώθηκαν συγκροτώντας τα σημερινά Λαγκάδια στα οποία  διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις ζώνες όπως αυτές ορίζονται από τα ρέματα. Δεν έχουμε πηγές που επαληθεύουν την ονομασία όλων τωνε παλαιότερων οικισμών σε αντίσοιχες σημερινές γειτονιές όμως με βάση τα χαρακτηριστικά των κτισμάτων μπορούμε να καταλήξουμε με μικρό σφάλμα στην εκδοχή εξέλιξης όπως αυτή παρουσιάζεται στο χάρτη. Εντοπίζουμε τους παλαιότερους πυρήνες στον Κάτω Μαχαλά, στον Πάνω Μαχαλά και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας (πάνω αριστερά).