Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Τζάκια

Το τζάκι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αρκαδικής αρχιτεκτονικής λόγω του ψυχρού κλίματος της περιοχής. Tοποθετείται στο χειμερινό δωμάτιο.