Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Κεραμίδια

Τα παραδοσιακά κεραμίδια ήταν χειροποίητα, συνεπώς το κάθε κεραμίδι ήταν μοναδικό σε μέγεθος, σχήμα καθώς και χρώμα. Στεραιώνονταν με πέτρες στην στέγη και εναρμονίζονταν πλήρως με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής εν αντιθέσει με τα νέα βιομηχανικά που έχουν έντονη χρωματική διαφορά. Μια ακόμα μορφή είναι οι στέγες από ελλενίτ.