Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Εξωτερικοί Φούρνοι

Σπίτι "της Κατέρως"Σπίτι "της Κατέρως"
Οι εξωτερικοί φούρνοι συνηθίζονταν στον οικισμό σε ξεχωριστό κτίσμα στην αυλή του σπιτιού. Υπάρχει και η περίπτωση του σπιτιού («της Κατέρως»), όπου ο φούρνος τοποθετείται στο χαγιάτι. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν αρκετά μεγάλος και χωρούσε πολλά ταψιά, και έτσι οι γείτονες πήγαιναν και τα δικά τους πολλές φορές.