Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Κτίριο 1

Όψη
  • Χρονολογία: -
  • Μονώροφο (ισόγειο)
  • Τυπολογία: Πλατυμέτωπο, (μ/π): (3/2)
  • Στέγη: Μονόρριχτη
  • Βρίσκεται στο σύχρονο εμπορικό δρόμο των Λαγκαδίων.
  • Η είσοδος γίνεται στην όψη που βλέπει στον εμπορικό δρόμο.
  • Ο χώρος ήταν  ενιαίος  σε όλο το μήκος του ισογείου και στη συνέχεια προστέθηκαν λεπτοί τοίχοι.
  • Λειτουργούσε σα μαγαζί (μπακάλικο).
  • Η στέγαση γίνεται με ξύλινη στέγη.