Λαγκάδια (Τμήμα Α)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας από τον Καποδίστρια το 1828 τα Λαγκάδια αποτελούσαν μέρος της Επαρχίας Καριταίνης. Στη συνέχεια μέχρι το 2011 μέρος της Επαρχίας Γορτυνίας. Τα Λαγκάδια έγιναν έδρα του Δήμου Τεύθιδος το 1836. Το όνομα το πήρε ο Δήμος από την αρχαία πόλη Τεύθιδα που τότε πιστευόταν ότι ήταν το χωριό Βυζίκι (σήμερα γνωρίζουμε ότι τα ερείπια της Τεύθιδος βρίσκονται στη Δημητσάνα). Ο Δήμος Τεύθιδος περιείχε, εκτός από τα Λαγκάδια, τα χωριά: Αλβάνιτσα (Σταυροδρόμι), Χοτούζα, Φούσκαρι, Βρεντεμπούγα (>Μαυροσυκιά>Δόξα), Κάλλιανι, Κόκλα, Ρένεσι (Καστράκι), Γαλατάς.

Το 1840 ο Δήμος Τεύθιδος αναδιοργανώνεται και πλέον περιελάμβανε τα χωριά: Λαγκάδια (έδρα), Ρεκούνι (Λευκοχώρι), Τσίπολη (Τουθόα), Μαυράδες, Τσιάρνη (Φτεριά), Χοτούζα, Φούσκαρη.

Το 1861 ο Δήμος Τεύθιδος περιλαμβάνει τα χωριά Λαγκάδια, Ρεκούνι (Λευκοχώρι), Τσίπολη (Τουθόα), Μαυράδες, Τσιάρνη (Φτεριά).

Το 1865 ο Δήμος Τεύθιδος μετονομάζεται σε Δήμο Λαγκαδίων.

Με το Σχέδιο Καποδίστριας το 1997, ο Δήμος Λαγκαδίων περιελάμβανε δύο Δημοτικά Διαμερίσματα: α) Λαγκαδίων με τα χωριά Λαγκάδια, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος, Καλονέρι, Ξεροβούνι και Φτεριά, β) Λευκοχωρίου με τα χωριά Λευκοχώρι, Τουθόα, Φούσκαρη.

Το 2011 με το Σχέδιο Καλλικράτης ο Δήμος Λαγκαδίων έπαψε να υπάρχει και πλέον τα Λαγκάδια υπάγονται στον Δήμο Γορτυνίας (έδρα Δημητσάνα).

Σύμφωνα με την υσχύουσα νομοθεσία τα Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός.
Τα κτίρια: Οικία ∆εληγιανναίων, Αγ.Ιωάννης είναι διατηρητέα.
ΦΕΚ594/∆/13-11-78 (όροι δόμησης)

Πηγές

  1. http://el.wikipedia.org/
  2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΕ∆ - 1995, ΕΜΠ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1998